• head6.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • 23.jpg
 • 7.jpg
 • 21.jpg
 • head10.jpg
 • 8.jpg
 • 22.jpg
 • head12.jpg
 • 19.jpg
 • 29.jpg
 • 25.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • head5.jpg
 • head_oshd.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • head14.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • 28.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 5.jpg
 • head_kaos.jpg
 • 24.jpg
 • 20.jpg
 • 27.jpg
 • head26rod.jpg
 • head3.jpg
 • head11.jpg
 • head_dim.jpg

most-web

Zbog trenutne situacije u gradu, velikog snijega i novih snježnih oborina, odlu?ili smo pomo?i našim gra?anima i po?istiti od snijega simbol Osijeka, pješa?ki most. Kako bi se nesmetano moglo prelaziti preko njega i kako bi se smanjilo optere?enje koje snijeg izaziva, na?i ?emo se u nedjelju od 14h s lopatama u rukama i ukloniti snijeg. Trebali bi dobiti nešto opreme od Unikoma, ali tko god ima neka obavezno ponese lopatu, metlu i sli?no. Vidimo se!