• head5.jpg
 • head12.jpg
 • head9.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • 20.jpg
 • head26rod.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 24.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 26.jpg
 • 23.jpg
 • head_kaos.jpg
 • head7.jpg
 • head11.jpg
 • 10.jpg
 • 21.jpg
 • 14.jpg
 • 22.jpg
 • head3.jpg
 • head_oshd.jpg
 • 7.jpg
 • head14.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • 25.jpg
 • 44.jpg
 • 28.jpg

Udruga gra?ana Kohorta Osijek

udruga2

Adresa: Fakultetska 2, 31 000 Osijek

Radno vrijeme Udruge: Srijeda, ?etvrak i petak od 18-22h, te prije i poslije svake doma?e utakmice.

U?lanite se u Udrugu i tako pomognite radu Udruge i pridonesite jo boljim navija?kim izdanjima na naoj tribini!
Cijena ?lanarine je 10 kuna i vrijedi za teku?u sezonu. Uz ?lanarinu ostvaraju se popusti na rekvizite i organizirana gostovanja.
Vrlo je bitno da se SVI u?lanite u Udrugu jer ?ete tako pomo?i u radu tribine i nae grupe!