• 27.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • head_oshd.jpg
 • head3.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • head12.jpg
 • head10.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • head_dim.jpg
 • 14.jpg
 • 21.jpg
 • head5.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • head_kaos.jpg
 • head6.jpg
 • head11.jpg
 • head9.jpg
 • 24.jpg
 • head14.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • head26rod.jpg
 • 29.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 10.jpg
 • 28.jpg
 • 5.jpg

hns-lopovi

Nakon dugo vremena Gradski vrt je ponovo bio dupkom pun. Okupilo se gotovo 18 tisu?a gledatelja, a ulaznice za isto?nu tribinu bile su rasprodane ?ak tjedan dana ranije.

Mnogo naših pripadnika zbog trenutne situacije nije bilo prisutno ju?erašnjoj utakmici te smo u takvim okolnostima donijeli dogovor kako ne?e biti organiziranog navijanja.

Ako se sjetimo zadnje dvije reprezentativne utakmice u Osijeku protiv Walesa i Irana, gdje nas je bilo preko 500 i kada usporedimo ju?erašnju brojku od svega 20-30 ljudi, svima ?e biti dovoljno za zaklju?iti kako je situacija trenutno veoma tužna.

Svoje nezadovoljstvo smo iskazali šetalicom s grbom HNS-a i porukom LOPOVI preko  jugoisto?ne tribine te skidanjem transparenta u 15. minuti. Nakon 15. minute neki su izašli van, neki ostali i promatrali utakmicu, a navijanje se svelo na povremeno prozivanje HNS-a i dovikivanje s ostalim tribinama.

Sjetili smo se i godišnjice smrti Blage Zadre, koji je poginuo brane?i našu domovinu 16.10. odnosno na ju?erašnji dan 1991. godine.

U nama ?e ostati veliki žal za spektaklom koji se ju?er mogao prirediti Jugoistokom punim navija?a. Ovako nam trenutno samo ostaje nada da navijanje na reprezentaciji ne?e preuzeti ljudi koji nemaju veze s navijanjem i koji od reprezentacije imaju samo korist, ve? da ?e ona opet postati simbol Hrvata, naroda i ljudi koji je vole i žive u njoj.

wales-blago