• kohorta_sajt5.jpg
 • 14.jpg
 • 24.jpg
 • 27.jpg
 • 44.jpg
 • head_oshd.jpg
 • head26rod.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • 25.jpg
 • head9.jpg
 • head_kaos.jpg
 • 10.jpg
 • head_dim.jpg
 • head7.jpg
 • 7.jpg
 • 23.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 8.jpg
 • head6.jpg
 • head10.jpg
 • head14.jpg
 • 5.jpg
 • 20.jpg
 • 28.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • 29.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • head3.jpg
 • head12.jpg
 • 21.jpg

1011sibenik-osijek01

Na gostovanje u Šibenik uputio se jedan autobus najvjernijih navija?a Osijeka. Nakon 8 sati putovanja stigli smo u sun?ani, ali vjetroviti Šibenik. Od prve minute bodrimo svoj klub uz dobar ritam bubnja i nekoliko barjaka, unato? tome hladan tuš odmah na po?etku, primamo gol ve? u 12-toj minuti. Osijek nastavlja s poprili?no neorganiziranom igrom, ali ona sre?om rezultira izjedna?enjem, što budi nadu na tribini o mogu?oj pobjedi na gostovanju. Kao i uvijek do sada naši igra?i su nas uspjeli uvjeriti u suprotno, ali bez obzira na poraz mi navijamo gotovo do kraja utakmice.

Povratak ku?i nagovještava reprizu starih doga?aja na koje smo odavno navikli, a koje nam redovno servira naša draga policija. Budu?i da takve situacije u pravilu grani?e sa tragikomedijom, odlu?ujemo vam prenijeti ih u cijelosti!

Zbog orkanske bure i najavljenog zatvaranja dijela autoceste, kratko se zadržavamo samo na odmorištu Jasenice. Nastavljamo prema Osijeku, patrole koje ?ine pratnju se izmjenjuju. One oko Zagreba kompliciraju dodatno situaciju nepotrebno nas zadržavaju?i ispred naplatnih ku?ica na Lu?kom te isto tako ?im smo ih prošli, sve skupa dvadesetak minuta. Naravno, nitko ne smije van na obavljanje fizioloških potreba iako smo zatvoreni u autobusu ve? više od ?etiri sata. Ista se stvar ponavlja kod Ivanje Reke. Iako voza?i inzistiraju da nam se uskoro omogu?i stajanje, jer ni oni sami nisu smjeli iza?i iz busa (pretpostavljamo da je u novi zakon protiv navija?a uba?ena klauzula kako voza?i moraju imati posebno loš tretman), policija se na to oglušuje. Na kraju samoinicijativno stajemo na Lipovljanima, ekipa napokon izlazi olakšati mjehure, osoblje iz kafi?a na benzinskoj ekspresno zaklju?ava vrata lokala i gasi svjetla prema naredbi policije, dok se unutra nalaze zate?eni gosti, a radnici na benzinskoj tragikomi?no prtljaju po blagajni dok se sa vrata smiješi markerom naškrabana obavijest – 'Obra?un'.

Moramo napomenuti da nam je ulazak u toalet tako?er onemogu?en zbog zaklju?anog lokala (vjerojatno strah od navija?kih kleptomana koji bi i sadržaj nikad o?iš?enih wc-a odnijeli), voza?i inzistiraju na tome da se nakon više od 12 sati od polaska normalno osvježe, no policija to besmislenim izgovorima ne dopušta. Tada dolazi do kra?eg zakuhavanja situacije koja se ubrzo smiruje. Trpamo se u bus, nastavljamo prema Osijeku, a ekipa skupa sa voza?ima ostaje gladna i žedna. Sre?u okušavamo nakon što nas preuzima slijede?a patrola, odlu?ujemo stati na novom odmorištu, no policija i tamo pravi drame. Jedva puštaju nekolicinu ljudi da nato?e vodu u boce, voza?i i dalje ne smiju po kavu i hranu, a nama se preostaje samo smijati situaciji kada za navija?e prestaju vrijediti svi zakoni, pravila o sigurnosti na cestama i osnovna ljudska prava.

Nastavljamo prema Osijeku, put sporo protje?e, no nadamo se kako smo završili sa paradoksalnim situacijama ove ve?eri. Ipak, pred Osijekom nas policija razuvjerava. Odlu?ujemo iza?i na naplatnoj postaji '?epin', kako bi usput ostavili nekoliko ljudi iz tog mjesta, a isto tako jer je taj put puno kra?i od onoga kada se ide na naplatnu postaju 'Osijek'. Policija opet upada u paniku, po?inje oštra rasprava, no naposljetku se okre?emo, odlazimo na gorespomenutu slijede?u naplatnu postaju i napokon ulazimo u voljeni grad.

Napokon završava ova lakrdija. Ili ipak ne? Vozimo se prema našim prostorijama gdje je trebala biti kona?na to?ka putovanja. Kad. eto ti opet naglog stajanja, policija izlazi iz vozila, objašnjava kako svi moramo iza?i na benzinskoj postaji u Trpimirovoj ulici, nepunih stotinjak metara od Udruge. Ništa, frustrirani kupimo stvari, napokon izlazimo iz busa i kre?emo svaki svojim putem, a unutra ostaje par ljudi koji su trebali oti?i do Udruge. Primijetivši to, policija opet pravi probleme, ali razum prevladava. Autobus kre?e prema Udruzi, policija opet pali rotacije i organizira pratnju za tih sto metara. Time napokon završava ova naprosto smiješna epizoda koja ?e se uskoro utopiti u more sli?nih iskustava sa naših putovanja.

Re?enica u najavama gostovanja 'Kohorta organizira putovanje u...' postaje paradoks, jer o?ito je da policija svoju ulogu pratnje pretvara u vodi?ku, bez obzira na planove i potrebe kako nas, tako i voza?a. Zatvorenici pri transportu vjerojatno imaju bolji tretman od navija?a. Svakim je danom sve o?itije da se sa sportskih natjecanja maksimalno pokušavaju ukloniti gledatelji, jer oni sportskoj mafiji, koja redovno ispija kave sa vladaju?ima, tako i tako nisu potrebni. Usprkos tome što policija ?esto pilatovski poziva na suradnju sa navija?kim udrugama, ova iskustva name?u ignoriranje tih zahtjeva, jer ovakvi na?ini putovanja kakve doživljavamo samo ugrožavaju op?u ljudsku sigurnost. Iz toga proizlazi da je najbolje zbog vlastitoga zdravlja prestati pozivati na organizirana gostovanja i osloniti se na ona samostalna.

Nadamo se da ste se barem malo nasmijali ovim dogodovštinama u stilu 'A je to'. Na takve smo stvari odavno navikli i one nas ne?e pokolebati u pra?enju voljenog kluba. Nadamo se ?itatelju da dijeliš naš karakter, i da se ni ti ne?eš pokolebati te da ?eš ponosno s nama putovati gdje god voljeni klub bude igrao. Jer nema te sile i mržnje koja može našu ljubav srušiti.