• head11.jpg
 • 28.jpg
 • headoshaj.jpg
 • 25.jpg
 • 19.jpg
 • head_dim.jpg
 • kohorta_sajt5.jpg
 • 44.jpg
 • 14.jpg
 • head14.jpg
 • 23.jpg
 • 10.jpg
 • 21.jpg
 • head6.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 22.jpg
 • head26rod.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 29.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • head_oshd.jpg
 • head3.jpg
 • 20.jpg
 • 24.jpg
 • 8.jpg
 • head9.jpg

Udruga: ?lanarine za sezonu 2014./2015.

web clanske

Od ovog tjedna kre?e u?lanjivanje u Udrugu za sezonu 2014./2015.

Za produljenje ?lanarine potrebno je ponijeti ?lansku iskaznicu dobivenu prole godineu koju ?e se dobiti nova naljepnica za teku?u sezonu.

Cijena produenja ?lanarine je simboli?nih 10 kn. U slu?aju da se prole godine niste u?lanili, cijena ?lanske iskaznice i ?lanarine tada je 20 kn.

Postanite ?lan jer tako pomaete radu Udruge (izrada koreografija, grafita, transparenata, rekvizita, organizacija gostovanja...) i pridonesite jo boljim navija?kim izdanjima na naoj tribini! Tako?er, samo ?lanovi Udruge ostvaruju popust pri kupovini rekvizita u fan shopu.

U?lanjivanje ?e kao i obi?no biti u prostorijama Udruge (Fakultetska 2, Tvr?a) i to u random vremenu srijeda, ?etvrtak i petak od 18 do 22h.

Zato se u?laniti u Udrugu navija?a ''Kohorta Osijek''?

Zbog moralnog ?ina i iskazivanja pripadnosti grupi ?lanstvom u Udruzi

Zbog statuta Udruge i zakona Republike Hrvatske, prema kojem sve osobe koje borave u prostorijama Udruge moraju biti njezini ?lanovi

U?lanjivanjem se ostvaruje popust na kupovinu rekvizita u Fan shopu te mogu?nost sudjelovanja u aktivnostima Udruge

Udruga broji preko 500 ?lanova i svojim u?lanjivanjem pomae njezinom radu i ja?anju navija?ke skupine

Zato to sa 10 kuna kojima plati ?lanarinu pomae izradi navija?kih rekvizita, prire?ivanju koreografija, odlasku na gostuju?e utakmice

Isklju?ivo ?lanovi Udruge imaju pravo sudjelovanja na Kohorta kupu koji se tradicionalno odrava na kraju svake sezone

Zato to u?lanjivanjem biljei 16 godinu rada Udruge i postaje dio tradicije ovog grada, kluba i grupe

Zato to smo jedna od najve?ih, najbrojnijih i nesumnjivo najja?ih Udruga u Slavoniji i Baranji

?lanstvo je tajna i privatna stvar Udruge, tvoje osobne podatke Udruga ?uva samo za svoj osobni registar