• 25.jpg
 • 23.jpg
 • 14.jpg
 • head6.jpg
 • kohorta_sajt2.jpg
 • kohorta_sajt.jpg
 • 26.jpg
 • kohorta_sajt3.jpg
 • 24.jpg
 • kohorta_sajt4.jpg
 • head12.jpg
 • 10.jpg
 • 27.jpg
 • head14.jpg
 • 7.jpg
 • 22.jpg
 • head_kaos.jpg
 • head10.jpg
 • 6.jpg
 • head7.jpg
 • 21.jpg
 • head9.jpg
 • 8.jpg
 • 28.jpg
 • headoshaj.jpg
 • head_dim.jpg
 • 44.jpg
 • head11.jpg
 • 19.jpg
 • 29.jpg

priopcenje

Potaknuti doga?ajem iz Vodica, izdajemo priop?enje vezano za uništavanje dvaju grafita navija?a Hajduka iz Vodica.

Ovim putem mi, najvjerniji navija?i NK Osijeka, a ujedno i ?uvari, kako tradicije naše navija?ke skupine, našeg grada, kluba tako i ?uvari vrijednosti navija?kog pokreta u cjelini upu?ujemo ispriku navija?koj skupini Torcida iz mjesta Vodice. Svaki pravi navija? dobro zna koliko je truda, vremena i financijskih sredstava potrebno da se nacrta jedan takav grafit.

Držimo da se ljubav prema klubu i pripadnost navija?koj skupini ne pokazuje uništavanjem grafita drugih navija?kih skupina, nego izradom grafita svoga kluba i svoje grupe u svome gradu, stoga se od ovog nadasve nenavija?kog poteza ogra?ujemo te ga oštro osu?ujemo.

Vjerujemo kako se u budu?nosti ne?e koristiti ime naše navija?ke skupine za ne?ije privatne hireve, jer mi smo navija?ka skupina, a ne pojedinac te kao skupina djelujemo ve? ?etvrt stolje?a.

Tako?er smo svjesni da stanovnicima Vodica grafit ima veliku sentimentalnu vrijednost te u nadi da obostrano više ne?e dolaziti do sli?nih slu?ajeva, nudimo pomo? u materijalu, da se spomenutom grafitu što prije vrati stari izgled.

UDRUGA NAVIJA?A KOHORTA OSIJEK